MP3中320比特率和128比特率之间的区别

如风 03-10-2020 1,203 ℃ 评论(4)
 • 【撸羊毛】支付宝新一轮实体店红包活动开始了,亲测领到4.55 详情页 2021/12/04

比特率值与现实音频对照:
16KBPS=电话音质
24KBPS=增加电话音质、短波广播、长波广播、欧洲制式中波广播40KBPS=美国制式中波广播56KBPS=话音64KBPS=增加话音(手机铃声最佳比特率设定值、手机单声道MP3播放器最佳设定值)112KBPS=FM调频立体声广播
128KBPS=磁带(手机立体声MP3播放器最佳设定值、低档MP3播放器最佳设定值)
160KBPS=HIFI高保真(中高档MP3播放器最佳设定值)
192KBPS=CD(高档MP3播放器最佳设定值)
256KBPS=Studio音乐工作室(音乐发烧友适用)
320KBPS=录音室效果,最高档设置,(音乐发烧友适用)。

经典怀旧歌曲(共830多首)320KBPS 码率(大小约:7.9G)

 

MP3中320比特率和128比特率之间的区别

歌曲截图

需要的可以闲鱼扫一扫购买,本资源完全来源于网络。

MP3中320比特率和128比特率之间的区别
下面是批量更改文件名程序,复制粘贴到TXT文件,然后保存为.BAT格式。放在,音乐文件夹内。注意:先把解压出来的MP3全部复制到同一文件夹,然后创建bat文件,运行就可以了。(PC端),更改文件名后会变成这样,如:002.BEYOND - 光辉岁月.mp3 = BEYOND - 光辉岁月.mp3,去年了前面的002.

 

ren "001.BEYOND - 海阔天空.mp3" "BEYOND - 海阔天空.mp3"
ren "001.罗大佑 - 恋曲1990.mp3" "罗大佑 - 恋曲1990.mp3"
ren "002.BEYOND - 光辉岁月.mp3" "BEYOND - 光辉岁月.mp3"
ren "002.罗大佑 - 皇后大道东.mp3" "罗大佑 - 皇后大道东.mp3"
ren "003.BEYOND - 大地.mp3" "BEYOND - 大地.mp3"
ren "003.陈百强 - 一生何求(义不容情主题曲).mp3" "陈百强 - 一生何求(义不容情主题曲).mp3"
ren "004.BEYOND - 冷雨夜.mp3" "BEYOND - 冷雨夜.mp3"
ren "004.罗大佑 - 东方之珠.mp3" "罗大佑 - 东方之珠.mp3"
ren "005.BEYOND - 不再犹豫.mp3" "BEYOND - 不再犹豫.mp3"
ren "005.罗大佑 - 天若有情.mp3" "罗大佑 - 天若有情.mp3"
ren "006.BEYOND - 长城.mp3" "BEYOND - 长城.mp3"
ren "006.罗大佑 - 童年.mp3" "罗大佑 - 童年.mp3"
ren "007.BEYOND - 谁伴我闯荡.mp3" "BEYOND - 谁伴我闯荡.mp3"
ren "007.罗大佑 - 光阴的故事.mp3" "罗大佑 - 光阴的故事.mp3"
ren "008.BEYOND - 无悔这一生.mp3" "BEYOND - 无悔这一生.mp3"
ren "008.陈百强 - 念亲恩.mp3" "陈百强 - 念亲恩.mp3"
ren "009.BEYOND - 喜欢你.mp3" "BEYOND - 喜欢你.mp3"
ren "009.罗大佑 - 滚滚红尘.mp3" "罗大佑 - 滚滚红尘.mp3"
ren "01.王杰 - 一场游戏一场梦.mp3" "王杰 - 一场游戏一场梦.mp3"
ren "01.伍佰 - 突然的自我.mp3" "伍佰 - 突然的自我.mp3"
ren "01.黄仲昆 - 有多少爱可以重来.mp3" "黄仲昆 - 有多少爱可以重来.mp3"
ren "010.BEYOND - 真的爱你.mp3" "BEYOND - 真的爱你.mp3"
ren "010.车继铃 - 凡人歌.mp3" "车继铃 - 凡人歌.mp3"
ren "011.BEYOND - 再见理想(1988年版).mp3" "BEYOND - 再见理想(1988年版).mp3"
ren "011.费玉清 - 南屏晚钟.mp3" "费玉清 - 南屏晚钟.mp3"
ren "012.BEYOND - 情人.mp3" "BEYOND - 情人.mp3"
ren "012.费玉清 - 千里之外.mp3" "费玉清 - 千里之外.mp3"
ren "013.BEYOND - 逝去日子.mp3" "BEYOND - 逝去日子.mp3"
ren "013.费玉清 - 梦驼铃.mp3" "费玉清 - 梦驼铃.mp3"
ren "014.BEYOND - 灰色轨迹.mp3" "BEYOND - 灰色轨迹.mp3"
ren "014.费玉清 - 花心.mp3" "费玉清 - 花心.mp3"
ren "015.BEYOND - 无尽空虚.mp3" "BEYOND - 无尽空虚.mp3"
ren "015.费玉清 - 尘缘.mp3" "费玉清 - 尘缘.mp3"
ren "016.汪峰 - 北京北京(《北京爱情故事》主题曲).mp3" "汪峰 - 北京北京(《北京爱情故事》主题曲).mp3"
ren "016.费玉清 - 凤凰于飞.mp3" "费玉清 - 凤凰于飞.mp3"
ren "017.汪峰 - 飞得更高.mp3" "汪峰 - 飞得更高.mp3"
ren "017.费玉清 - 一帘幽梦.mp3" "费玉清 - 一帘幽梦.mp3"
ren "018.汪峰 - 怒放的生命.mp3" "汪峰 - 怒放的生命.mp3"
ren "018.费玉清 - 月亮代表我的心.mp3" "费玉清 - 月亮代表我的心.mp3"
ren "019.汪峰 - 如果风不在吹.mp3" "汪峰 - 如果风不在吹.mp3"
ren "019.费玉清 - 真的好想你.mp3" "费玉清 - 真的好想你.mp3"
ren "02.伍佰 - 挪威的森林.mp3" "伍佰 - 挪威的森林.mp3"
ren "02.张镐哲 - 不是我不小心.mp3" "张镐哲 - 不是我不小心.mp3"
ren "02.赵传 - 我是一只小小鸟.mp3" "赵传 - 我是一只小小鸟.mp3"
ren "020.刀郎 - 北方的天空下.mp3" "刀郎 - 北方的天空下.mp3"
ren "020.汪峰 - 爱是一颗幸福的子弹.mp3" "汪峰 - 爱是一颗幸福的子弹.mp3"
ren "021.刀郎 - 冲动的惩罚.mp3" "刀郎 - 冲动的惩罚.mp3"
ren "021.汪峰 - 勇敢的心.mp3" "汪峰 - 勇敢的心.mp3"
ren "022.刀郎 - 披着羊皮的狼.mp3" "刀郎 - 披着羊皮的狼.mp3"
ren "022.汪峰 - 再见青春.mp3" "汪峰 - 再见青春.mp3"
ren "023.刀郎 - 手心里的温柔.mp3" "刀郎 - 手心里的温柔.mp3"
ren "023.汪峰 - 像个孩子.mp3" "汪峰 - 像个孩子.mp3"
ren "024.刀郎 - 身披彩衣的姑娘.mp3" "刀郎 - 身披彩衣的姑娘.mp3"
ren "024.许巍 - 像风一样自由.mp3" "许巍 - 像风一样自由.mp3"
ren "025.刀郎 - 雁南飞.mp3" "刀郎 - 雁南飞.mp3"
ren "025.许巍 - 方向.mp3" "许巍 - 方向.mp3"
ren "026.刀郎 - 西海情歌.mp3" "刀郎 - 西海情歌.mp3"
ren "026.许巍 - 故乡.mp3" "许巍 - 故乡.mp3"
ren "027.刀郎 - 黄玫瑰.mp3" "刀郎 - 黄玫瑰.mp3"
ren "027.许巍 - 家.mp3" "许巍 - 家.mp3"
ren "028.刀郎 - 2002年的第一场雪.mp3" "刀郎 - 2002年的第一场雪.mp3"
ren "028.许巍 - 蓝莲花.mp3" "许巍 - 蓝莲花.mp3"
ren "029.刀郎 - 爱是你我.mp3" "刀郎 - 爱是你我.mp3"
ren "029.许巍 - 时光.mp3" "许巍 - 时光.mp3"
ren "03.伍佰 - 世界第一等.mp3" "伍佰 - 世界第一等.mp3"
ren "03.伍思凯 - 特别的爱给特别的你.mp3" "伍思凯 - 特别的爱给特别的你.mp3"
ren "03.张雨生 - 我的未来不是梦.mp3" "张雨生 - 我的未来不是梦.mp3"
ren "030.刀郎 - 谢谢你.mp3" "刀郎 - 谢谢你.mp3"
ren "030.许巍 - 完美生活.mp3" "许巍 - 完美生活.mp3"
ren "031.刀郎 - 守候在凌晨二点的伤心Show bar.mp3" "刀郎 - 守候在凌晨二点的伤心Show bar.mp3"
ren "031.许巍 - 礼物.mp3" "许巍 - 礼物.mp3"
ren "032.许巍 - 永远自由的心.mp3" "许巍 - 永远自由的心.mp3"
ren "032.陈星 - 避风港.mp3" "陈星 - 避风港.mp3"
ren "033.许巍 - 曾经的你.mp3" "许巍 - 曾经的你.mp3"
ren "033.陈星 - 打工情歌.mp3" "陈星 - 打工情歌.mp3"
ren "034.许巍 - 温暖.mp3" "许巍 - 温暖.mp3"
ren "034.陈星 - 离家的孩子.mp3" "陈星 - 离家的孩子.mp3"
ren "035.陈星 - 前浪后浪.mp3" "陈星 - 前浪后浪.mp3"
ren "035.崔健 - 花房姑娘.mp3" "崔健 - 花房姑娘.mp3"
ren "036.陈星 - 情锁.mp3" "陈星 - 情锁.mp3"
ren "036.崔健 - 假行僧.mp3" "崔健 - 假行僧.mp3"
ren "037.老狼 - 睡在我上铺的兄弟.mp3" "老狼 - 睡在我上铺的兄弟.mp3"
ren "037.陈星 - 伤心泪.mp3" "陈星 - 伤心泪.mp3"
ren "038.陈星 - 思乡酒.mp3" "陈星 - 思乡酒.mp3"
ren "038.黎明 - 相逢在雨中.mp3" "黎明 - 相逢在雨中.mp3"
ren "039.李度 - 难以抗拒.mp3" "李度 - 难以抗拒.mp3"
ren "039.陈星 - 同船过渡.mp3" "陈星 - 同船过渡.mp3"
ren "04.伍佰 - 白鸽.mp3" "伍佰 - 白鸽.mp3"
ren "04.费翔 - 冬天里的一把火.mp3" "费翔 - 冬天里的一把火.mp3"
ren "04.崔健 - 一无所有.mp3" "崔健 - 一无所有.mp3"
ren "040.李克勤 - 护花使者.mp3" "李克勤 - 护花使者.mp3"
ren "040.陈星 - 望故乡.mp3" "陈星 - 望故乡.mp3"
ren "041.陈星 - 新打工谣.mp3" "陈星 - 新打工谣.mp3"
ren "041.庞龙 - 单身歌.mp3" "庞龙 - 单身歌.mp3"
ren "042.陈星 - 一线情缘.mp3" "陈星 - 一线情缘.mp3"
ren "042.庞龙 - 家在东北.mp3" "庞龙 - 家在东北.mp3"
ren "043.阿杜 - Andy.mp3" "阿杜 - Andy.mp3"
ren "043.庞龙 - 你是我的玫瑰花.mp3" "庞龙 - 你是我的玫瑰花.mp3"
ren "044.阿杜 - 坚持到底.mp3" "阿杜 - 坚持到底.mp3"
ren "044.庞龙 - 人在世上飘.mp3" "庞龙 - 人在世上飘.mp3"
ren "045.阿杜 - 离别.mp3" "阿杜 - 离别.mp3"
ren "045.庞龙 - 幸福的两口子.mp3" "庞龙 - 幸福的两口子.mp3"
ren "046.阿杜 - 撕夜.mp3" "阿杜 - 撕夜.mp3"
ren "046.庞龙 - 兄弟抱一下.mp3" "庞龙 - 兄弟抱一下.mp3"
ren "047.阿杜 - 天黑.mp3" "阿杜 - 天黑.mp3"
ren "047.庞龙 - 兄弟干杯.mp3" "庞龙 - 兄弟干杯.mp3"
ren "048.阿杜 - 无法阻挡.mp3" "阿杜 - 无法阻挡.mp3"
ren "048.庞龙 - 吹眼睛.mp3" "庞龙 - 吹眼睛.mp3"
ren "049.阿杜 - 下雪.mp3" "阿杜 - 下雪.mp3"
ren "049.罗文 - 一生有意义 (射雕英雄传 主题曲).mp3" "罗文 - 一生有意义 (射雕英雄传 主题曲).mp3"
ren "05.伍佰 - 纯真年代.mp3" "伍佰 - 纯真年代.mp3"
ren "05.邰正宵 - 九佰九拾九朵玫瑰.mp3" "邰正宵 - 九佰九拾九朵玫瑰.mp3"
ren "05.周华健 - 花心.mp3" "周华健 - 花心.mp3"
ren "050.刘德华 - 世界第一等.mp3" "刘德华 - 世界第一等.mp3"
ren "050.黄安 - 东南西北风.mp3" "黄安 - 东南西北风.mp3"
ren "051.刘德华 - 冰雨.mp3" "刘德华 - 冰雨.mp3"
ren "051.黄安 - 救姻缘.mp3" "黄安 - 救姻缘.mp3"
ren "052.刘德华 - 爱如潮水.mp3" "刘德华 - 爱如潮水.mp3"
ren "052.黄安 - 陪你到天涯.mp3" "黄安 - 陪你到天涯.mp3"
ren "053.刘德华 - 笨小孩.mp3" "刘德华 - 笨小孩.mp3"
ren "053.黄安 - 样样红.mp3" "黄安 - 样样红.mp3"
ren "054.文章 - 365里路.mp3" "文章 - 365里路.mp3"
ren "054.刘德华 - 孤星泪.mp3" "刘德华 - 孤星泪.mp3"
ren "055.文章 - 不让你看见我哭泣.mp3" "文章 - 不让你看见我哭泣.mp3"
ren "055.刘德华 - 开心马骝.mp3" "刘德华 - 开心马骝.mp3"
ren "056.刘德华 - 来生缘.mp3" "刘德华 - 来生缘.mp3"
ren "056.许冠杰 - 半斤八两.mp3" "许冠杰 - 半斤八两.mp3"
ren "057.刘德华 - 浪人情歌.mp3" "刘德华 - 浪人情歌.mp3"
ren "057.许冠杰 - 浪子心声.mp3" "许冠杰 - 浪子心声.mp3"
ren "058.刘德华 - 男人哭吧不是罪.mp3" "刘德华 - 男人哭吧不是罪.mp3"
ren "058.许冠杰 - 卖身契.mp3" "许冠杰 - 卖身契.mp3"
ren "059.刘德华 - 天意.mp3" "刘德华 - 天意.mp3"
ren "059.杨坤 - 牧马人.mp3" "杨坤 - 牧马人.mp3"
ren "06.伍佰 - 泪桥 .mp3" "伍佰 - 泪桥 .mp3"
ren "06.周华健 - 亲亲我的宝贝.mp3" "周华健 - 亲亲我的宝贝.mp3"
ren "06.童安格 - 耶利亚女郎.mp3" "童安格 - 耶利亚女郎.mp3"
ren "060.刘德华 - 一起走过的日子.mp3" "刘德华 - 一起走过的日子.mp3"
ren "060.杨坤 - 一万个女人.mp3" "杨坤 - 一万个女人.mp3"
ren "061.刘德华 - 真永远.mp3" "刘德华 - 真永远.mp3"
ren "061.杨坤 - 站台.mp3" "杨坤 - 站台.mp3"
ren "062.刘德华 - 中国人.mp3" "刘德华 - 中国人.mp3"
ren "062.游鸿明 - 爱我的人和我爱的人.mp3" "游鸿明 - 爱我的人和我爱的人.mp3"
ren "063.张镐哲 - 好男人.mp3" "张镐哲 - 好男人.mp3"
ren "063.陈小春 - 算你狠.mp3" "陈小春 - 算你狠.mp3"
ren "064.张镐哲 - 每次都想呼喊你的名字.mp3" "张镐哲 - 每次都想呼喊你的名字.mp3"
ren "064.陈少华 - 九月九的酒.mp3" "陈少华 - 九月九的酒.mp3"
ren "065.张镐哲 - 再回到从前.mp3" "张镐哲 - 再回到从前.mp3"
ren "065.高明骏 - 我悄悄的蒙上你的眼睛.mp3" "高明骏 - 我悄悄的蒙上你的眼睛.mp3"
ren "066.李茂山 - 明月千里寄相思.mp3" "李茂山 - 明月千里寄相思.mp3"
ren "066.高明骏 - 我独自在风雨中.mp3" "高明骏 - 我独自在风雨中.mp3"
ren "067.李茂山 - 梨花泪.mp3" "李茂山 - 梨花泪.mp3"
ren "067.姜育恒 - 爱我你怕了吗.mp3" "姜育恒 - 爱我你怕了吗.mp3"
ren "068.李茂山 - 无言的结局.mp3" "李茂山 - 无言的结局.mp3"
ren "068.姜育恒 - 别让我一个人醉.mp3" "姜育恒 - 别让我一个人醉.mp3"
ren "069.姜育恒 - 梅花三弄.mp3" "姜育恒 - 梅花三弄.mp3"
ren "069.黄凯芹 - 雨中的恋人们.mp3" "黄凯芹 - 雨中的恋人们.mp3"
ren "07.伍佰 - 半夜11点钟.mp3" "伍佰 - 半夜11点钟.mp3"
ren "07.江涛 - 愚公移山.mp3" "江涛 - 愚公移山.mp3"
ren "07.谢霆锋 - 黄种人.mp3" "谢霆锋 - 黄种人.mp3"
ren "070.姜育恒 - 其实我真的很在乎.mp3" "姜育恒 - 其实我真的很在乎.mp3"
ren "070.黄凯芹 - 晚秋.mp3" "黄凯芹 - 晚秋.mp3"
ren "071.Twins - 莫斯科没有眼泪.mp3" "Twins - 莫斯科没有眼泪.mp3"
ren "071姜育恒 - 一世情缘.mp3" "姜育恒 - 一世情缘.mp3"
ren "072.陈瑞 - 500年情缘.mp3" "陈瑞 - 500年情缘.mp3"
ren "072.姜育恒 - 再回首.mp3" "姜育恒 - 再回首.mp3"
ren "073.陈明真 - 百万个吻.mp3" "陈明真 - 百万个吻.mp3"
ren "073.陈瑞 - 相思的债.mp3" "陈瑞 - 相思的债.mp3"
ren "073.郭富城 - 我是不是该安静的走开.mp3" "郭富城 - 我是不是该安静的走开.mp3"
ren "074.邓丽君 - 又见炊烟.mp3" "邓丽君 - 又见炊烟.mp3"
ren "075.邓丽君 - 何日君再来(中国语).mp3" "邓丽君 - 何日君再来(中国语).mp3"
ren "075.邝美云 - 最浪漫的事.mp3" "邝美云 - 最浪漫的事.mp3"
ren "076.凤凰传奇 - 等爱的玫瑰.mp3" "凤凰传奇 - 等爱的玫瑰.mp3"
ren "076.李翊君 - 多情人把灵魂都给了谁.mp3" "李翊君 - 多情人把灵魂都给了谁.mp3"
ren "077.凤凰传奇 - 郎的诱惑.mp3" "凤凰传奇 - 郎的诱惑.mp3"
ren "077.李翊君 - 感恩的心.mp3" "李翊君 - 感恩的心.mp3"
ren "078.凤凰传奇 - 月亮之上.mp3" "凤凰传奇 - 月亮之上.mp3"
ren "078.李翊君 - 花开花落.mp3" "李翊君 - 花开花落.mp3"
ren "079.凤凰传奇 - 中国味道.mp3" "凤凰传奇 - 中国味道.mp3"
ren "079.李翊君 - 萍聚.mp3" "李翊君 - 萍聚.mp3"
ren "08.王杰 - 回家.mp3" "王杰 - 回家.mp3"
ren "08.伍佰 - 与你到永久.mp3" "伍佰 - 与你到永久.mp3"
ren "08.张学友 - 吻别.mp3" "张学友 - 吻别.mp3"
ren "080.李翊君 - 沙漠寂寞.mp3" "李翊君 - 沙漠寂寞.mp3"
ren "080.容中尔甲 - 高原红.mp3" "容中尔甲 - 高原红.mp3"
ren "081.李翊君 - 婉君.mp3" "李翊君 - 婉君.mp3"
ren "081.容中尔甲 - 神奇的九寨.mp3" "容中尔甲 - 神奇的九寨.mp3"
ren "082.李翊君 - 雨蝶(还珠格格主题曲).mp3" "李翊君 - 雨蝶(还珠格格主题曲).mp3"
ren "082.容中尔甲 - 天籁之爱.mp3" "容中尔甲 - 天籁之爱.mp3"
ren "083.林子祥 - 男儿当自强.mp3" "林子祥 - 男儿当自强.mp3"
ren "083.容中尔甲 - 向往神鹰.mp3" "容中尔甲 - 向往神鹰.mp3"
ren "084.罗文 - 世间始终你好(feat. 甄妮)(射雕英雄传主题曲).mp3" "罗文 - 世间始终你好(feat. 甄妮)(射雕英雄传主题曲).mp3"
ren "084.腾格尔 - 大男人.mp3" "腾格尔 - 大男人.mp3"
ren "085.罗文 - 万里长城永不倒(霍元甲主题曲).mp3" "罗文 - 万里长城永不倒(霍元甲主题曲).mp3"
ren "085.腾格尔 - 父亲的草原母亲的河.mp3" "腾格尔 - 父亲的草原母亲的河.mp3"
ren "086.罗文 - 小李飞刀(小李飞刀 主题曲).mp3" "罗文 - 小李飞刀(小李飞刀 主题曲).mp3"
ren "086.腾格尔 - 鸿雁.mp3" "腾格尔 - 鸿雁.mp3"
ren "087.屠洪刚 - 精忠报国.mp3" "屠洪刚 - 精忠报国.mp3"
ren "087.腾格尔 - 蒙古人 (蒙古语).mp3" "腾格尔 - 蒙古人 (蒙古语).mp3"
ren "088.屠洪刚 - 中国功夫.mp3" "屠洪刚 - 中国功夫.mp3"
ren "088.腾格尔 - 蒙古人(汉语版).mp3" "腾格尔 - 蒙古人(汉语版).mp3"
ren "089.小虎队 - 爱.mp3" "小虎队 - 爱.mp3"
ren "089.腾格尔 - 草原之夜.mp3" "腾格尔 - 草原之夜.mp3"
ren "09.伍佰 - 再度重相逢.mp3" "佰 - 再度重相逢.mp3"
ren "09.林依轮 - 爱情鸟.mp3" "依轮 - 爱情鸟.mp3"
ren "09.庾澄庆 - 我一次爱个够.mp3" "澄庆 - 我一次爱个够.mp3"
ren "090.小虎队 - 星星的约会.mp3" "小虎队 - 星星的约会.mp3"
ren "090.古巨基 - 情歌王.mp3" "古巨基 - 情歌王.mp3"
ren "091.汪明荃 - 京华春梦(京华春梦插曲).mp3" "汪明荃 - 京华春梦(京华春梦插曲).mp3"
ren "091.柯以敏 - 好男人.mp3" "柯以敏 - 好男人.mp3"
ren "092.汪明荃 - 用爱将心偷.mp3" "汪明荃 - 用爱将心偷.mp3"
ren "092.柯以敏 - 谢谢你让我这么爱你.mp3" "柯以敏 - 谢谢你让我这么爱你.mp3"
ren "093.羽泉 - 冷酷到底.mp3" "羽泉 - 冷酷到底.mp3"
ren "093.林志炫 - 单身情歌.mp3" "林志炫 - 单身情歌.mp3"
ren "094.张国荣 - 倩女幽魂.mp3" "张国荣 - 倩女幽魂.mp3"
ren "094.林志炫 - 离歌.mp3" "林志炫 - 离歌.mp3"
ren "095.张宇 - 趁早.mp3" "张宇 - 趁早.mp3"
ren "095.潘美辰 - 放弃你是我的错.mp3" "潘美辰 - 放弃你是我的错.mp3"
ren "096.张宇 - 大女人.mp3" "张宇 - 大女人.mp3"
ren "096.潘美辰 - 我曾用心爱着你.mp3" "潘美辰 - 我曾用心爱着你.mp3"
ren "097.张宇 - 单恋一枝花.mp3" "张宇 - 单恋一枝花.mp3"
ren "097.潘安邦 - 光阴的故事.mp3" "潘安邦 - 光阴的故事.mp3"
ren "098.付笛声 - 爱人.mp3" "付笛声 - 爱人.mp3"
ren "098.张宇 - 男人的好.mp3" "张宇 - 男人的好.mp3"
ren "099.付笛声 - 好人.mp3" "付笛声 - 好人.mp3"
ren "099.张宇 - 囚鸟.mp3" "张宇 - 囚鸟.mp3"
ren "10.伍佰 - 终于.mp3" "伍佰 - 终于.mp3"
ren "10.赵传 - 爱要怎么说出口.mp3" "传 - 爱要怎么说出口.mp3"
ren "10.庾澄庆 - 热情的沙漠.mp3" "澄庆 - 热情的沙漠.mp3"
ren "100.凤凰传奇 - 最炫民族风.mp3" "凤凰传奇 - 最炫民族风.mp3"
ren "100.付笛声 - 众人划桨开大船.mp3" "付笛声 - 众人划桨开大船.mp3"
ren "100.刘诗诗 - 等你的季节.mp3" "刘诗诗 - 等你的季节.mp3"
ren "100.张宇 - 曲终人散.mp3" "张宇 - 曲终人散.mp3"
ren "100.张学友 - 我等到花儿也谢了.mp3" "张学友 - 我等到花儿也谢了.mp3"
ren "101.凤凰传奇 - 全是爱.mp3" "凤凰传奇 - 全是爱.mp3"
ren "101.任贤齐 - 爱的路上只有我和你.mp3" "任贤齐 - 爱的路上只有我和你.mp3"
ren "101.张宇 - 沙漠海.mp3" "张宇 - 沙漠海.mp3"
ren "101.张学友 - 相思风雨中.mp3" "张学友 - 相思风雨中.mp3"
ren "101.梅艳芳 - 镜花水月.mp3" "梅艳芳 - 镜花水月.mp3"
ren "102.凤凰传奇 - 我从草原来.mp3" "凤凰传奇 - 我从草原来.mp3"
ren "102.任贤齐 - 流着泪的你的脸.mp3" "任贤齐 - 流着泪的你的脸.mp3"
ren "102.张宇 - 一个人的地老天荒.mp3" "张宇 - 一个人的地老天荒.mp3"
ren "102.张学友 - 想和你去吹吹风.mp3" "张学友 - 想和你去吹吹风.mp3"
ren "102.梅艳芳 - 女人花.mp3" "梅艳芳 - 女人花.mp3"
ren "103.付笛声 - 知心爱人.mp3" "付笛声 - 知心爱人.mp3"
ren "103.任贤齐 - 伤心太平洋(《笑傲江湖》).mp3" "任贤齐 - 伤心太平洋(《笑傲江湖》).mp3"
ren "103.张宇 - 一言难尽.mp3" "张宇 - 一言难尽.mp3"
ren "103.张振宇 - 爱情没有那么美.mp3" "张振宇 - 爱情没有那么美.mp3"
ren "103.莫文蔚 - 如果沒有你.mp3" "莫文蔚 - 如果沒有你.mp3"
ren "104.任贤齐 - 天涯.mp3" "任贤齐 - 天涯.mp3"
ren "104.张宇 - 用心良苦.mp3" "张宇 - 用心良苦.mp3"
ren "104.张振宇 - 别说我的眼泪你无所谓.mp3" "张振宇 - 别说我的眼泪你无所谓.mp3"
ren "104.阿杜 - 他一定很爱你.mp3" "阿杜 - 他一定很爱你.mp3"
ren "104.莫文蔚 - 盛夏的果实.mp3" "莫文蔚 - 盛夏的果实.mp3"
ren "105.任贤齐 - 死不了.mp3" "任贤齐 - 死不了.mp3"
ren "105.张宇 - 雨一直下.mp3" "张宇 - 雨一直下.mp3"
ren "105.张振宇 - 最心疼的人只有你.mp3" "张振宇 - 最心疼的人只有你.mp3"
ren "105.陈冠希 - 战争.mp3" "陈冠希 - 战争.mp3"
ren "105.邰正宵 - 九百九十九朵玫瑰.mp3" "邰正宵 - 九百九十九朵玫瑰.mp3"
ren "106.刀郎 - 情人.mp3" "刀郎 - 情人.mp3"
ren "106.任贤齐 - 我是一只小小鸟.mp3" "任贤齐 - 我是一只小小鸟.mp3"
ren "106.张雨生 - 一天到晚游泳的鱼.mp3" "张雨生 - 一天到晚游泳的鱼.mp3"
ren "106.邰正宵 - 老朋友.mp3" "邰正宵 - 老朋友.mp3"
ren "106.郑少秋 - 摘下满天星.mp3" "郑少秋 - 摘下满天星.mp3"
ren "107.任贤齐 - 心太软.mp3" "任贤齐 - 心太软.mp3"
ren "107.刘家昌 - 在雨中.mp3" "刘家昌 - 在雨中.mp3"
ren "107.李泉 - 流浪狗.mp3" "李泉 - 流浪狗.mp3"
ren "107.张雨生 - 永远不回头.mp3" "张雨生 - 永远不回头.mp3"
ren "107.钟镇涛 - 只要你过得比我好.mp3" "钟镇涛 - 只要你过得比我好.mp3"
ren "108.邓丽君 - 独上西楼.mp3" "邓丽君 - 独上西楼.mp3"
ren "108.任贤齐 - 兄弟.mp3" "任贤齐 - 兄弟.mp3"
ren "108.何润东 - 没有我你怎么办.mp3" "何润东 - 没有我你怎么办.mp3"
ren "108.张真 - 男儿当自强.mp3" "张真 - 男儿当自强.mp3"
ren "108.陈星 - 流浪歌.mp3" "陈星 - 流浪歌.mp3"
ren "109.邓丽君 - 路边的野花不要采.mp3" "邓丽君 - 路边的野花不要采.mp3"
ren "109.任贤齐 - 赶不走.mp3" "任贤齐 - 赶不走.mp3"
ren "109.黄小琥 - 你怎么舍得我难过.mp3" "黄小琥 - 你怎么舍得我难过.mp3"
ren "109.黄磊 - 我想我是海.mp3" "黄磊 - 我想我是海.mp3"
ren "109.蔡依林 - 爱情三十六计.mp3" "蔡依林 - 爱情三十六计.mp3"
ren "11.伍佰 - 一生最爱的人.mp3" "伍佰 - 一生最爱的人.mp3"
ren "11.苏永康 - 爱一个人好难.mp3" "苏永康 - 爱一个人好难.mp3"
ren "11.徐小凤 - 别亦难.mp3" "徐小凤 - 别亦难.mp3"
ren "110.邓丽君 - 漫步人生路.mp3" "邓丽君 - 漫步人生路.mp3"
ren "110.任贤齐 - 对面的女孩看过来.mp3" "任贤齐 - 对面的女孩看过来.mp3"
ren "110.张国荣 - 沉默是金.mp3" "张国荣 - 沉默是金.mp3"
ren "110.梁咏琪 - 短发.mp3" "梁咏琪 - 短发.mp3"
ren "110.蔡依林 - 日不落.mp3" "蔡依林 - 日不落.mp3"
ren "111.丁当 - 我是一只小小鸟.mp3" "丁当 - 我是一只小小鸟.mp3"
ren "111.邓丽君 - 南海姑娘.mp3" "邓丽君 - 南海姑娘.mp3"
ren "111.任贤齐 - 春天花会开.mp3" "任贤齐 - 春天花会开.mp3"
ren "111.刘文正 - 爱你一万年.mp3" "刘文正 - 爱你一万年.mp3"
ren "111.臧天朔 - 朋友.mp3" "臧天朔 - 朋友.mp3"
ren "112.邓丽君 - 千言万语.mp3" "邓丽君 - 千言万语.mp3"
ren "112.动力火车 - 第一滴泪.mp3" "动力火车 - 第一滴泪.mp3"
ren "112.任贤齐 - 沧海一声笑.mp3" "任贤齐 - 沧海一声笑.mp3"
ren "112.孟庭苇 - 风是我回忆的方向.mp3" "孟庭苇 - 风是我回忆的方向.mp3"
ren "112.庾澄庆 - 情非得已.mp3" "庾澄庆 - 情非得已.mp3"
ren "113.邓丽君 - 忘记他.mp3" "邓丽君 - 忘记他.mp3"
ren "113.动力火车 - 那就这样吧.mp3" "动力火车 - 那就这样吧.mp3"
ren "113.任贤齐 - 很受伤.mp3" "任贤齐 - 很受伤.mp3"
ren "113.罗志祥 - 狐狸精.mp3" "罗志祥 - 狐狸精.mp3"
ren "113.孟庭苇 - 你看你看月亮的脸.mp3" "孟庭苇 - 你看你看月亮的脸.mp3"
ren "113.潘玮柏 - 快乐崇拜.mp3" "潘玮柏 - 快乐崇拜.mp3"
ren "114.邓丽君 - 小城故事.mp3" "邓丽君 - 小城故事.mp3"
ren "114.任贤齐 - 花太香.mp3" "任贤齐 - 花太香.mp3"
ren "114.罗志祥 - 恋爱达人.mp3" "罗志祥 - 恋爱达人.mp3"
ren "114.孟庭苇 - 伤了你的心的我伤心.mp3" "孟庭苇 - 伤了你的心的我伤心.mp3"
ren "115.邓丽君 - 小村之恋.mp3" "邓丽君 - 小村之恋.mp3"
ren "115.任贤齐 - 浪花一朵朵.mp3" "任贤齐 - 浪花一朵朵.mp3"
ren "115.孙楠 - 风往北吹.mp3" "孙楠 - 风往北吹.mp3"
ren "115.罗中旭 - 星光燦爛.mp3" "罗中旭 - 星光燦爛.mp3"
ren "115.孟庭苇 - 谁的眼泪在飞.mp3" "孟庭苇 - 谁的眼泪在飞.mp3"
ren "116.邓丽君 - 在水一方.mp3" "邓丽君 - 在水一方.mp3"
ren "116.任贤齐 - 两极.mp3" "任贤齐 - 两极.mp3"
ren "116.孙楠 - 你快回来.mp3" "孙楠 - 你快回来.mp3"
ren "116.陈晓东 - 比我幸福.mp3" "陈晓东 - 比我幸福.mp3"
ren "116.孟庭苇 - 往事.mp3" "孟庭苇 - 往事.mp3"
ren "117.任贤齐 - 小狼狗.mp3" "任贤齐 - 小狼狗.mp3"
ren "117.邰正宵 - 飘洋过海来看你.mp3" "邰正宵 - 飘洋过海来看你.mp3"
ren "117.孟庭苇 - 无声的雨.mp3" "孟庭苇 - 无声的雨.mp3"
ren "117.高胜美 - 爱得太深忘了痛.mp3" "高胜美 - 爱得太深忘了痛.mp3"
ren "117.蔡依林 - 我知道你很难过.mp3" "蔡依林 - 我知道你很难过.mp3"
ren "118.S.H.E - 恋人未满.mp3" "S.H.E - 恋人未满.mp3"
ren "118.任贤齐 - 我是一只鱼.mp3" "任贤齐 - 我是一只鱼.mp3"
ren "118.邰正宵 - 千纸鹤.mp3" "邰正宵 - 千纸鹤.mp3"
ren "118.孟庭苇 - 羞答答的玫瑰静悄悄地开.mp3" "孟庭苇 - 羞答答的玫瑰静悄悄地开.mp3"
ren "118.高胜美 - 爱你在心口难开.mp3" "高胜美 - 爱你在心口难开.mp3"
ren "119.任贤齐 - 少年游.mp3" "任贤齐 - 少年游.mp3"
ren "119.邰正宵 - 心要让你听见.mp3" "邰正宵 - 心要让你听见.mp3"
ren "119.孟庭苇 - 野百合也有春天.mp3" "孟庭苇 - 野百合也有春天.mp3"
ren "119.高胜美 - 彩云伴海鸥.mp3" "高胜美 - 彩云伴海鸥.mp3"
ren "119.郭静 - 下一个天亮.mp3" "郭静 - 下一个天亮.mp3"
ren "12.伍佰 - 冰雨.mp3" "伍佰 - 冰雨.mp3"
ren "12.张振宇 - 不要再来伤害我.mp3" "张振宇 - 不要再来伤害我.mp3"
ren "12.徐小凤 - 南屏晚钟.mp3" "徐小凤 - 南屏晚钟.mp3"
ren "120.In Love - 一千零一个愿望.mp3" "In Love - 一千零一个愿望.mp3"
ren "120.任贤齐 - 任逍遥.mp3" "任贤齐 - 任逍遥.mp3"
ren "120.邰正宵 - 一千零一夜.mp3" "邰正宵 - 一千零一夜.mp3"
ren "120.孟庭苇 - 一个爱上浪漫的人.mp3" "孟庭苇 - 一个爱上浪漫的人.mp3"
ren "120.高胜美 - 千年等一回.mp3" "高胜美 - 千年等一回.mp3"
ren "121.任贤齐 - 小雪.mp3" "任贤齐 - 小雪.mp3"
ren "121.汪峰 - 春天里.mp3" "汪峰 - 春天里.mp3"
ren "121.孟庭苇 - 心电感应.mp3" "孟庭苇 - 心电感应.mp3"
ren "121.徐小凤 - 顺流、逆流.mp3" "徐小凤 - 顺流、逆流.mp3"
ren "121.高胜美 - 青青河边草.mp3" "高胜美 - 青青河边草.mp3"
ren "122.任贤齐 - 一个人.mp3" "任贤齐 - 一个人.mp3"
ren "122.许美静 - 城里的月光.mp3" "许美静 - 城里的月光.mp3"
ren "122.那英 - 春暖花开.mp3" "那英 - 春暖花开.mp3"
ren "122.汪峰 - 一起摇摆.mp3" "汪峰 - 一起摇摆.mp3"
ren "122.高胜美 - 为什么我的真换来我的痛.mp3" "高胜美 - 为什么我的真换来我的痛.mp3"
ren "123.任贤齐 - 只爱你一个人.mp3" "任贤齐 - 只爱你一个人.mp3"
ren "123.那英 - 好大一棵树.mp3" "那英 - 好大一棵树.mp3"
ren "123.严艺丹 - 三寸天堂.mp3" "严艺丹 - 三寸天堂.mp3"
ren "123.汪峰 - 生来彷徨.mp3" "汪峰 - 生来彷徨.mp3"
ren "123.高胜美 - 无语问苍天.mp3" "高胜美 - 无语问苍天.mp3"
ren "124.任贤齐 - 依靠.mp3" "任贤齐 - 依靠.mp3"
ren "124.那英 - 雾里看花.mp3" "那英 - 雾里看花.mp3"
ren "124.汪峰 - 美丽世界的孤儿.mp3" "汪峰 - 美丽世界的孤儿.mp3"
ren "124.张杰 - 北斗星的爱.mp3" "张杰 - 北斗星的爱.mp3"
ren "124.高胜美 - 心雨.mp3" "高胜美 - 心雨.mp3"
ren "125.那英 - 一笑而过.mp3" "那英 - 一笑而过.mp3"
ren "125.汪峰 - 当我想你的时候.mp3" "汪峰 - 当我想你的时候.mp3"
ren "125.邰正宵 - 找一个字代替.mp3" "邰正宵 - 找一个字代替.mp3"
ren "125.郑秀文 - 值得.mp3" "郑秀文 - 值得.mp3"
ren "125.高胜美 - 昨日重现.mp3" "高胜美 - 昨日重现.mp3"
ren "126.那英 - 征服.mp3" "那英 - 征服.mp3"
ren "126.张芸京 - 偏爱.mp3" "张芸京 - 偏爱.mp3"
ren "126.林志美 - 你的眼神.mp3" "林志美 - 你的眼神.mp3"
ren "126.唐磊 - 丁香花.mp3" "唐磊 - 丁香花.mp3"
ren "126.谭咏麟 - 爱在深秋.mp3" "谭咏麟 - 爱在深秋.mp3"
ren "127.那英 - 白天不懂夜的黑.mp3" "那英 - 白天不懂夜的黑.mp3"
ren "127.羽泉 - 最美.mp3" "羽泉 - 最美.mp3"
ren "127.汪峰 - 爱你的方式.mp3" "汪峰 - 爱你的方式.mp3"
ren "127.郑少秋 - 楚留香.mp3" "郑少秋 - 楚留香.mp3"
ren "127.谭咏麟 - 讲不出再见.mp3" "谭咏麟 - 讲不出再见.mp3"
ren "128.齐秦 - 不让我的眼泪陪我过夜.mp3" "齐秦 - 不让我的眼泪陪我过夜.mp3"
ren "128.汪峰 - 爸爸.mp3" "汪峰 - 爸爸.mp3"
ren "128.张惠妹 - 趁早.mp3" "张惠妹 - 趁早.mp3"
ren "128.周启生 - 天长地久.mp3" "周启生 - 天长地久.mp3"
ren "128.郑少秋 - 天大地大.mp3" "郑少秋 - 天大地大.mp3"
ren "129.齐秦 - 火柴天堂.mp3" "齐秦 - 火柴天堂.mp3"
ren "129.汪峰 - 宝贝 没什么.mp3" "汪峰 - 宝贝 没什么.mp3"
ren "129.张惠妹 - 姐妹.mp3" "张惠妹 - 姐妹.mp3"
ren "129.周杰伦 - 双截棍.mp3" "周杰伦 - 双截棍.mp3"
ren "129.郑少秋 - 笑看风云.mp3" "郑少秋 - 笑看风云.mp3"
ren "13.伍佰 - 晚风.mp3" "伍佰 - 晚风.mp3"
ren "13.伍佰 - 痛哭的人.mp3" "伍佰 - 痛哭的人.mp3"
ren "13.周传雄 - 寂寞沙洲冷.mp3" "周传雄 - 寂寞沙洲冷.mp3"
ren "13.赵传 - 不要挡在我的面前.mp3" "赵传 - 不要挡在我的面前.mp3"
ren "130.齐秦 - 你的样子.mp3" "齐秦 - 你的样子.mp3"
ren "130.汪峰 - 抵押灵魂.mp3" "汪峰 - 抵押灵魂.mp3"
ren "130.张惠妹 - 解脱.mp3" "张惠妹 - 解脱.mp3"
ren "130.周慧敏 - 痴心换情深.mp3" "周慧敏 - 痴心换情深.mp3"
ren "130.郑智化 - 水手.mp3" "郑智化 - 水手.mp3"
ren "131.齐秦 - 如果云知道.mp3" "齐秦 - 如果云知道.mp3"
ren "131.汪峰 - 彼岸.mp3" "汪峰 - 彼岸.mp3"
ren "131.张惠妹 - 听海.mp3" "张惠妹 - 听海.mp3"
ren "131.张韶涵 - 寓言.mp3" "张韶涵 - 寓言.mp3"
ren "131.郑智化 - 星星点灯.mp3" "郑智化 - 星星点灯.mp3"
ren "132.于文华 - 纤夫的爱.mp3" "于文华 - 纤夫的爱.mp3"
ren "132.齐秦 - 无情的雨无情的你.mp3" "齐秦 - 无情的雨无情的你.mp3"
ren "132.汪峰 - 边走边唱.mp3" "汪峰 - 边走边唱.mp3"
ren "132.张惠妹 - 我可以抱你吗.mp3" "张惠妹 - 我可以抱你吗.mp3"
ren "132.郑智化 - 你的生日.mp3" "郑智化 - 你的生日.mp3"
ren "133.齐秦 - 夜夜夜夜.mp3" "齐秦 - 夜夜夜夜.mp3"
ren "133.汪峰 - 不经意间.mp3" "汪峰 - 不经意间.mp3"
ren "133.张惠妹 - 站在高岗上.mp3" "张惠妹 - 站在高岗上.mp3"
ren "133.郑智化 - 麻花辫子.mp3" "郑智化 - 麻花辫子.mp3"
ren "133.阎维文 - 说句心里话.mp3" "阎维文 - 说句心里话.mp3"
ren "134.王杰 - 谁明浪子心.mp3" "王杰 - 谁明浪子心.mp3"
ren "134.汪峰 - 不能接受的事实.mp3" "汪峰 - 不能接受的事实.mp3"
ren "134.张艾嘉 - 独角戏.mp3" "张艾嘉 - 独角戏.mp3"
ren "134.郑智化 - 大国民.mp3" "郑智化 - 大国民.mp3"
ren "134.腾格尔 - 天堂.mp3" "腾格尔 - 天堂.mp3"
ren "135.王杰 - 忘了你忘了我.mp3" "王杰 - 忘了你忘了我.mp3"
ren "135.汪峰 - 存在.mp3" "汪峰 - 存在.mp3"
ren "135.张艾嘉 - 光阴的故事.mp3" "张艾嘉 - 光阴的故事.mp3"
ren "135.郑智化 - 沉默的羔羊.mp3" "郑智化 - 沉默的羔羊.mp3"
ren "135.容中尔甲 - 格桑花开.mp3" "容中尔甲 - 格桑花开.mp3"
ren "136.王杰 - 英雄泪.mp3" "王杰 - 英雄泪.mp3"
ren "136.刘斌 - 咱当兵的人.mp3" "刘斌 - 咱当兵的人.mp3"
ren "136.汪峰 - 地心.mp3" "汪峰 - 地心.mp3"
ren "136.张艾嘉 - 上海滩.mp3" "张艾嘉 - 上海滩.mp3"
ren "136.郑智化 - 三十三块.mp3" "郑智化 - 三十三块.mp3"
ren "137.王强 - 秋天不回来.mp3" "王强 - 秋天不回来.mp3"
ren "137.张艾嘉 - 童年.mp3" "张艾嘉 - 童年.mp3"
ren "137.张学友 - 饿狼传说.mp3" "张学友 - 饿狼传说.mp3"
ren "137.郑智化 - 遊戲人間.mp3" "郑智化 - 遊戲人間.mp3"
ren "137.蓝心湄 - 一见钟情.mp3" "蓝心湄 - 一见钟情.mp3"
ren "138.王若琳 - 亲密爱人.mp3" "王若琳 - 亲密爱人.mp3"
ren "138.邝美云 - 堆积情感.mp3" "邝美云 - 堆积情感.mp3"
ren "138.张明敏 - 爸爸的草鞋.mp3" "张明敏 - 爸爸的草鞋.mp3"
ren "138.张学友 - 分手总要在雨天.mp3" "张学友 - 分手总要在雨天.mp3"
ren "138.徐怀钰 - 谁不乖.mp3" "徐怀钰 - 谁不乖.mp3"
ren "139.张明敏 - 龙的传人.mp3" "张明敏 - 龙的传人.mp3"
ren "139.张学友 - 你好毒.mp3" "张学友 - 你好毒.mp3"
ren "139.林俊杰 - 江南.mp3" "林俊杰 - 江南.mp3"
ren "139.徐怀钰 - 踏浪.mp3" "徐怀钰 - 踏浪.mp3"
ren "139.萧煌奇 - 你是我的眼.mp3" "萧煌奇 - 你是我的眼.mp3"
ren "14.迪克牛仔 - 三万英尺.mp3" "迪克牛仔 - 三万英尺.mp3"
ren "14.谢霆锋 - 谢谢你的爱1999.mp3" "谢霆锋 - 谢谢你的爱1999.mp3"
ren "140.许美静 - 阳光总在风雨后.mp3" "许美静 - 阳光总在风雨后.mp3"
ren "140.张明敏 - 梦驼铃.mp3" "张明敏 - 梦驼铃.mp3"
ren "140.张学友 - 情书.mp3" "张学友 - 情书.mp3"
ren "140.徐怀钰 - 我是女生.mp3" "徐怀钰 - 我是女生.mp3"
ren "140.梅艳芳 - 亲密爱人.mp3" "梅艳芳 - 亲密爱人.mp3"
ren "141.刘文正 - 三月里的小雨.mp3" "刘文正 - 三月里的小雨.mp3"
ren "141.杨千嬅 - 花好月圆夜.mp3" "杨千嬅 - 花好月圆夜.mp3"
ren "141.张明敏 - 一翦梅.mp3" "张明敏 - 一翦梅.mp3"
ren "141.张学友 - 忘记你我做不到.mp3" "张学友 - 忘记你我做不到.mp3"
ren "141.熊天平 - 火柴天堂.mp3" "熊天平 - 火柴天堂.mp3"
ren "142.阳一 - 你到底爱谁.mp3" "阳一 - 你到底爱谁.mp3"
ren "142.张学友 - 一路上有你.mp3" "张学友 - 一路上有你.mp3"
ren "142.张清芳 - 你的眼神.mp3" "张清芳 - 你的眼神.mp3"
ren "142.陈瑞 - 下辈子不做女人.mp3" "陈瑞 - 下辈子不做女人.mp3"
ren "142.黄大炜 - 你把我灌醉.mp3" "黄大炜 - 你把我灌醉.mp3"
ren "143.飞轮海 - 只对你有感觉.mp3" "飞轮海 - 只对你有感觉.mp3"
ren "143.许茹芸 - 如果云知道.mp3" "许茹芸 - 如果云知道.mp3"
ren "143.陈瑞 - 最后一个情人.mp3" "陈瑞 - 最后一个情人.mp3"
ren "143.周传雄 - 关不上的窗.mp3" "周传雄 - 关不上的窗.mp3"
ren "144.邓丽君 - 甜蜜蜜.mp3" "邓丽君 - 甜蜜蜜.mp3"
ren "144.许茹芸 - 一帘幽梦.mp3" "许茹芸 - 一帘幽梦.mp3"
ren "144.范玮琪 - 最初的梦想.mp3" "范玮琪 - 最初的梦想.mp3"
ren "144.周传雄 - 黄昏.mp3" "周传雄 - 黄昏.mp3"
ren "145.方季惟 - 爱情的故事.mp3" "方季惟 - 爱情的故事.mp3"
ren "145.邓丽君 - 月亮代表我的心.mp3" "邓丽君 - 月亮代表我的心.mp3"
ren "145.周传雄 - 蓝色土耳其.mp3" "周传雄 - 蓝色土耳其.mp3"
ren "145.梁咏琪 - 爱的代价.mp3" "梁咏琪 - 爱的代价.mp3"
ren "146.纪如璟 - 值得一辈子去爱.mp3" "纪如璟 - 值得一辈子去爱.mp3"
ren "146.苏芮 - 奉献.mp3" "苏芮 - 奉献.mp3"
ren "146.周传雄 - 男人海洋.mp3" "周传雄 - 男人海洋.mp3"
ren "146.容祖儿 - 挥着翅膀的女孩.mp3" "容祖儿 - 挥着翅膀的女孩.mp3"
ren "147.刘和刚 - 父亲.mp3" "刘和刚 - 父亲.mp3"
ren "147.苏芮 - 跟着感觉走.mp3" "苏芮 - 跟着感觉走.mp3"
ren "147.李度 - 为爱犯了罪.mp3" "李度 - 为爱犯了罪.mp3"
ren "147.周传雄 - 我的心太乱.mp3" "周传雄 - 我的心太乱.mp3"
ren "148.苏芮 - 酒干倘卖无.mp3" "苏芮 - 酒干倘卖无.mp3"
ren "148.林忆莲 - 灰色.mp3" "林忆莲 - 灰色.mp3"
ren "148.周华健 - 刀剑如梦.mp3" "周华健 - 刀剑如梦.mp3"
ren "148.阎维文 - 母亲.mp3" "阎维文 - 母亲.mp3"
ren "149.刘和刚 - 妈妈.mp3" "刘和刚 - 妈妈.mp3"
ren "149.苏芮 - 牵手.mp3" "苏芮 - 牵手.mp3"
ren "149.欧得洋 - 孤单北半球.mp3" "欧得洋 - 孤单北半球.mp3"
ren "149.周华健 - 风雨无阻.mp3" "周华健 - 风雨无阻.mp3"
ren "15.伍佰 - 真世界.mp3" "伍佰 - 真世界.mp3"
ren "15.齐秦 - 大约在冬季.mp3" "齐秦 - 大约在冬季.mp3"
ren "15.迪克牛仔 - 有多少爱可以重来.mp3" "迪克牛仔 - 有多少爱可以重来.mp3"
ren "150.王宏伟 - 甲板上的马头琴.mp3" "王宏伟 - 甲板上的马头琴.mp3"
ren "150.苏芮 - 亲爱的小孩.mp3" "苏芮 - 亲爱的小孩.mp3"
ren "150.周华健 - 孤枕难眠.mp3" "周华健 - 孤枕难眠.mp3"
ren "150.裘海正 - 爱我的人和我爱的人.mp3" "裘海正 - 爱我的人和我爱的人.mp3"
ren "151.千百惠 - 想你的时候.mp3" "千百惠 - 想你的时候.mp3"
ren "151.王宏伟 - 骏马奔驰保边疆.mp3" "王宏伟 - 骏马奔驰保边疆.mp3"
ren "151.苏芮 - 再回首.mp3" "苏芮 - 再回首.mp3"
ren "151.周华健 - 哭砂.mp3" "周华健 - 哭砂.mp3"
ren "152.王宏伟 - 西部放歌.mp3" "王宏伟 - 西部放歌.mp3"
ren "152.汤宝如 - 缘分的天空.mp3" "汤宝如 - 缘分的天空.mp3"
ren "152.孙悦 - 大家一起来.mp3" "孙悦 - 大家一起来.mp3"
ren "152.周华健 - 难念的经.mp3" "周华健 - 难念的经.mp3"
ren "153.王宏伟 - 在那遥远的地方.mp3" "王宏伟 - 在那遥远的地方.mp3"
ren "153.孙悦 - 好人好梦.mp3" "孙悦 - 好人好梦.mp3"
ren "153.周华健 - 朋友.mp3" "周华健 - 朋友.mp3"
ren "153.戴佩妮 - 你要的爱.mp3" "戴佩妮 - 你要的爱.mp3"
ren "154.王宏伟 - 咱当兵的人.mp3" "王宏伟 - 咱当兵的人.mp3"
ren "154.孙悦 - 快乐指南.mp3" "孙悦 - 快乐指南.mp3"
ren "154.周华健 - 萍水相逢.mp3" "周华健 - 萍水相逢.mp3"
ren "154.高明骏 - 谁说我不在乎.mp3" "高明骏 - 谁说我不在乎.mp3"
ren "155.吕芳 - 我爱你一天.mp3" "吕芳 - 我爱你一天.mp3"
ren "155.孙悦 - 幸福快车.mp3" "孙悦 - 幸福快车.mp3"
ren "155.孙楠 - 红旗飘飘.mp3" "孙楠 - 红旗飘飘.mp3"
ren "155.周华健 - 其实不想走.mp3" "周华健 - 其实不想走.mp3"
ren "156.林宥嘉 - 残酷月光.mp3" "林宥嘉 - 残酷月光.mp3"
ren "156.周华健 - 让我欢喜让我忧.mp3" "周华健 - 让我欢喜让我忧.mp3"
ren "156.阎维文 - 儿行千里母担忧.mp3" "阎维文 - 儿行千里母担忧.mp3"
ren "156.游鸿明 - 白色恋人.mp3" "游鸿明 - 白色恋人.mp3"
ren "157.于文华 - 天不下雨天不刮风天上有太阳.mp3" "于文华 - 天不下雨天不刮风天上有太阳.mp3"
ren "157.苏芮 - 一样的月亮.mp3" "苏芮 - 一样的月亮.mp3"
ren "157.周华健 - 心的方向.mp3" "周华健 - 心的方向.mp3"
ren "157.阎维文 - 送别.mp3" "阎维文 - 送别.mp3"
ren "158.张真 - 红红好姑娘.mp3" "张真 - 红红好姑娘.mp3"
ren "158.周华健 - 忘忧草.mp3" "周华健 - 忘忧草.mp3"
ren "158.陶晶莹 - 太委屈.mp3" "陶晶莹 - 太委屈.mp3"
ren "158.阎维文 - 小白杨.mp3" "阎维文 - 小白杨.mp3"
ren "159.辛欣 - 我一直站在被你伤害的地方.mp3" "辛欣 - 我一直站在被你伤害的地方.mp3"
ren "159.林忆莲 - 至少还有你.mp3" "林忆莲 - 至少还有你.mp3"
ren "159.周华健 - 最真的梦.mp3" "周华健 - 最真的梦.mp3"
ren "159.阎维文 - 一二三四歌.mp3" "阎维文 - 一二三四歌.mp3"
ren "16.伍佰 - 一个梦.mp3" "伍佰 - 一个梦.mp3"
ren "16.李进 - 你在他乡还好吗.mp3" "李进 - 你在他乡还好吗.mp3"
ren "16.陈慧娴 - 千千阙歌.mp3" "陈慧娴 - 千千阙歌.mp3"
ren "160.张卫健 - 真真假假.mp3" "张卫健 - 真真假假.mp3"
ren "160.张也 - 沂蒙山小调.mp3" "张也 - 沂蒙山小调.mp3"
ren "160.周华健 - 最近比较烦.mp3" "周华健 - 最近比较烦.mp3"
ren "160.梅艳芳 - 一生爱你千百回.mp3" "梅艳芳 - 一生爱你千百回.mp3"
ren "161.杨钰莹 - 等你一万年.mp3" "杨钰莹 - 等你一万年.mp3"
ren "161.周华健 - 真心英雄.mp3" "周华健 - 真心英雄.mp3"
ren "161.彭丽媛 - 沂蒙山小调.mp3" "彭丽媛 - 沂蒙山小调.mp3"
ren "161.裘海正 - 爱你十分泪七分.mp3" "裘海正 - 爱你十分泪七分.mp3"
ren "162.杨钰莹 - 轻轻地告诉你.mp3" "杨钰莹 - 轻轻地告诉你.mp3"
ren "162.宋祖英 - 爱我中华.mp3" "宋祖英 - 爱我中华.mp3"
ren "162.周蕙 - 约定.mp3" "周蕙 - 约定.mp3"
ren "162.裘海正 - 其实你不懂我的心.mp3" "裘海正 - 其实你不懂我的心.mp3"
ren "163.宋祖英 - 兵哥哥.mp3" "宋祖英 - 兵哥哥.mp3"
ren "163.郑秀文 - 眉飞色舞.mp3" "郑秀文 - 眉飞色舞.mp3"
ren "163.萧亚轩 - 类似爱情.mp3" "萧亚轩 - 类似爱情.mp3"
ren "163.黎瑞恩 - 一人有一个梦想.mp3" "黎瑞恩 - 一人有一个梦想.mp3"
ren "164.宋祖英 - 好日子.mp3" "宋祖英 - 好日子.mp3"
ren "164.周杰伦 - 东风破.mp3" "周杰伦 - 东风破.mp3"
ren "164.周治平 - 一天一点爱恋.mp3" "周治平 - 一天一点爱恋.mp3"
ren "164.陶晶莹 - 姐姊妹妹站起来.mp3" "陶晶莹 - 姐姊妹妹站起来.mp3"
ren "165.许嵩 - 玫瑰花的葬礼.mp3" "许嵩 - 玫瑰花的葬礼.mp3"
ren "165.宋祖英 - 大地飞歌.mp3" "宋祖英 - 大地飞歌.mp3"
ren "165.张栋梁 - 当你孤单你会想起谁.mp3" "张栋梁 - 当你孤单你会想起谁.mp3"
ren "165.周杰伦 - 发如雪.mp3" "周杰伦 - 发如雪.mp3"
ren "166.小柯 - 你说我容易吗.mp3" "小柯 - 你说我容易吗.mp3"
ren "166.许茹芸 - 独角戏.mp3" "许茹芸 - 独角戏.mp3"
ren "166.宋祖英 - 珊瑚颂.mp3" "宋祖英 - 珊瑚颂.mp3"
ren "166.周杰伦 - 皮影戏.mp3" "周杰伦 - 皮影戏.mp3"
ren "167.王力宏 - 好心分手.mp3" "王力宏 - 好心分手.mp3"
ren "167.宋祖英 - 小背篓.mp3" "宋祖英 - 小背篓.mp3"
ren "167.周杰伦 - 千里之外.mp3" "周杰伦 - 千里之外.mp3"
ren "167.庞龙 - 两只蝴蝶.mp3" "庞龙 - 两只蝴蝶.mp3"
ren "168.千百惠 - 走过咖啡屋.mp3" "千百惠 - 走过咖啡屋.mp3"
ren "168.宋祖英 - 望月.mp3" "宋祖英 - 望月.mp3"
ren "168.周杰伦 - 青花瓷.mp3" "周杰伦 - 青花瓷.mp3"
ren "168.郑伊健 - 友情岁月.mp3" "郑伊健 - 友情岁月.mp3"
ren "169.千百惠 - 每一次想你的时候.mp3" "千百惠 - 每一次想你的时候.mp3"
ren "169.凤凰传奇 - 天蓝蓝.mp3" "凤凰传奇 - 天蓝蓝.mp3"
ren "169.宋祖英 - 十八弯水路到我家.mp3" "宋祖英 - 十八弯水路到我家.mp3"
ren "169.潘安邦 - 外婆的澎湖湾.mp3" "潘安邦 - 外婆的澎湖湾.mp3"
ren "17.伍佰 - 浪人情歌.mp3" "伍佰 - 浪人情歌.mp3"
ren "17.李进 - 心会跟爱一起走.mp3" "李进 - 心会跟爱一起走.mp3"
ren "17.满文军 - 懂我.mp3" "满文军 - 懂我.mp3"
ren "170.凤凰传奇 - 自由飞翔.mp3" "凤凰传奇 - 自由飞翔.mp3"
ren "170.宋祖英 - 越来越好.mp3" "宋祖英 - 越来越好.mp3"
ren "170.潘玮柏 - 壁虎漫步.mp3" "潘玮柏 - 壁虎漫步.mp3"
ren "171.凤凰传奇 - 策马奔腾.mp3" "凤凰传奇 - 策马奔腾.mp3"
ren "171.宋祖英 - 辣妹子.mp3" "宋祖英 - 辣妹子.mp3"
ren "171.潘玮柏 - 我的麦克风.mp3" "潘玮柏 - 我的麦克风.mp3"
ren "172.凤凰传奇 - 大声唱.mp3" "凤凰传奇 - 大声唱.mp3"
ren "172.宋祖英 - 九九艳阳天.mp3" "宋祖英 - 九九艳阳天.mp3"
ren "172.最后的倾诉 - 韩磊.mp3" "最后的倾诉 - 韩磊.mp3"
ren "173.苗雨 - 家住临沂.mp3" "苗雨 - 家住临沂.mp3"
ren "174.宋祖英 - 浏阳河.mp3" "宋祖英 - 浏阳河.mp3"
ren "175.孙悦 - 祝你平安.mp3" "孙悦 - 祝你平安.mp3"
ren "18.刘德华 - 吻别.mp3" "刘德华 - 吻别.mp3"
ren "18.张信哲 - 爱就一个字.mp3" "张信哲 - 爱就一个字.mp3"
ren "18.张洪量 - 你知道我在等你吗.mp3" "张洪量 - 你知道我在等你吗.mp3"
ren "19.刘德华 - 谢谢你的爱.mp3" "刘德华 - 谢谢你的爱.mp3"
ren "19.张信哲 - 爱如潮水.mp3" "张信哲 - 爱如潮水.mp3"
ren "19.陈楚生 - 有没有人告诉你.mp3" "陈楚生 - 有没有人告诉你.mp3"
ren "20..齐秦 - 狼.mp3" "齐秦 - 狼.mp3"
ren "20.王菲 - 容易受伤的女人.mp3" "王菲 - 容易受伤的女人.mp3"
ren "20.张信哲 - 别怕我伤心.mp3" "张信哲 - 别怕我伤心.mp3"
ren "21.刘德华 - 都怪我.mp3" "刘德华 - 都怪我.mp3"
ren "21.张信哲 - 过火.mp3" "张信哲 - 过火.mp3"
ren "21.陈慧琳 - 记事本.mp3" "陈慧琳 - 记事本.mp3"
ren "22.许志安 - 为什么背着我爱别人.mp3" "许志安 - 为什么背着我爱别人.mp3"
ren "22.张信哲 - 难以抗拒你容颜.mp3" "张信哲 - 难以抗拒你容颜.mp3"
ren "22.赵传 - 我终于失去了你.mp3" "赵传 - 我终于失去了你.mp3"
ren "23.张信哲 - 我是真的爱你.mp3" "张信哲 - 我是真的爱你.mp3"
ren "23.张真 - 我被青春撞了一下腰.mp3" "张真 - 我被青春撞了一下腰.mp3"
ren "23.郭峰 - 甘心情愿.mp3" "郭峰 - 甘心情愿.mp3"
ren "24.王磬平 - 别问我是谁.mp3" "王磬平 - 别问我是谁.mp3"
ren "24.张信哲 - 宽容.mp3" "张信哲 - 宽容.mp3"
ren "24.郭峰 - 心会跟爱一起走.mp3" "郭峰 - 心会跟爱一起走.mp3"
ren "25.叶丽仪 - 上海滩.mp3" "叶丽仪 - 上海滩.mp3"
ren "25.张信哲 - 错过你错过爱.mp3" "张信哲 - 错过你错过爱.mp3"
ren "25.郭峰 - 移情别恋.mp3" "郭峰 - 移情别恋.mp3"
ren "26.张雨生 - 大海.mp3" "张雨生 - 大海.mp3"
ren "26.张信哲 - 太想爱你.mp3" "张信哲 - 太想爱你.mp3"
ren "26.郭峰 - 永远.mp3" "郭峰 - 永远.mp3"
ren "27.陈升 - 把悲伤留给自己.mp3" "陈升 - 把悲伤留给自己.mp3"
ren "27.高枫 - 大中國.mp3" "高枫 - 大中國.mp3"
ren "27.郭峰 - 让我再看你一眼.mp3" "郭峰 - 让我再看你一眼.mp3"
ren "28.陈淑桦 - 流光飞舞.mp3" "陈淑桦 - 流光飞舞.mp3"
ren "28.郭峰 - 不要说走就走.mp3" "郭峰 - 不要说走就走.mp3"
ren "28.屠洪刚 - 霸王别姬.mp3" "屠洪刚 - 霸王别姬.mp3"
ren "29.江涛 - 生日礼物.mp3" "江涛 - 生日礼物.mp3"
ren "29.陈淑桦 - 梦醒时分.mp3" "陈淑桦 - 梦醒时分.mp3"
ren "29.蔡国权 - 不装饰你的梦.mp3" "蔡国权 - 不装饰你的梦.mp3"
ren "30.陈慧娴 - 逝去的诺言_陈慧娴.mp3" "陈慧娴 - 逝去的诺言_陈慧娴.mp3"
ren "30.罗大佑 - 你的样子.mp3" "罗大佑 - 你的样子.mp3"
ren "30.童安格 - 借我一点爱.mp3" "童安格 - 借我一点爱.mp3"
ren "31.陈慧娴 - 恋恋风尘.mp3" "陈慧娴 - 恋恋风尘.mp3"
ren "31.费玉清 - 一翦梅.mp3" "费玉清 - 一翦梅.mp3"
ren "31.童安格 - 其实你不懂我的心.mp3" "童安格 - 其实你不懂我的心.mp3"
ren "32.陈淑桦 - 爱的进行式.mp3" "陈淑桦 - 爱的进行式.mp3"
ren "32.周治平 - 那一场风花雪月的事.mp3" "周治平 - 那一场风花雪月的事.mp3"
ren "32.童安格 - 明天是否还是爱我.mp3" "童安格 - 明天是否还是爱我.mp3"
ren "33.汪明荃 - 万水千山总是情.mp3" "汪明荃 - 万水千山总是情.mp3"
ren "33.陈淑桦 - 明明白白我的心.mp3" "陈淑桦 - 明明白白我的心.mp3"
ren "33.童安格 - 爱与哀愁.mp3" "童安格 - 爱与哀愁.mp3"
ren "34.陈淑桦 - 笑红尘.mp3" "陈淑桦 - 笑红尘.mp3"
ren "34.姜育恒 - 驿动的心.mp3" "姜育恒 - 驿动的心.mp3"
ren "34.童安格 - 把根留住.mp3" "童安格 - 把根留住.mp3"
ren "35.迪克牛仔 - 爱无罪.mp3" "迪克牛仔 - 爱无罪.mp3"
ren "35.高林生 - 牵挂你的人是我.mp3" "高林生 - 牵挂你的人是我.mp3"
ren "35.童安格 - 如果在回到从前.mp3" "童安格 - 如果在回到从前.mp3"
ren "36.凤飞飞 - 天涯歌女.mp3" "凤飞飞 - 天涯歌女.mp3"
ren "36.孟庭苇 - 冬季到台北来看雨.mp3" "孟庭苇 - 冬季到台北来看雨.mp3"
ren "36.钟镇涛 - 让一切随风.mp3" "钟镇涛 - 让一切随风.mp3"
ren "37.凤飞飞 - 追梦人.mp3" "凤飞飞 - 追梦人.mp3"
ren "37.李茂山 - 迟来的爱.mp3" "李茂山 - 迟来的爱.mp3"
ren "37.孟庭苇 - 你究竟有几个好妹妹.mp3" "孟庭苇 - 你究竟有几个好妹妹.mp3"
ren "38..赵传 - 请不要在别人肩上哭泣.mp3" ".赵传 - 请不要在别人肩上哭泣.mp3"
ren "38.孟庭苇 - 你那里下雪了吗.mp3" "孟庭苇 - 你那里下雪了吗.mp3"
ren "38.高枫 - 大中国.mp3" "高枫 - 大中国.mp3"
ren "39.李克勤 - 红日.mp3" "李克勤 - 红日.mp3"
ren "39.罗文 - 尘缘.mp3" "罗文 - 尘缘.mp3"
ren "39.孟庭苇 - 不下雨就出太阳吧.mp3" "孟庭苇 - 不下雨就出太阳吧.mp3"
ren "40.刘德华 - 忘情水.mp3" "刘德华 - 忘情水.mp3"
ren "40.罗文 - 满江红.mp3" "罗文 - 满江红.mp3"
ren "40.梁朝伟 - 一天一点爱恋.mp3" "梁朝伟 - 一天一点爱恋.mp3"
ren "41.许冠杰 - 沧海一声笑.mp3" "许冠杰 - 沧海一声笑.mp3"
ren "41.陈慧娴 - 人生何处不相逢.mp3" "陈慧娴 - 人生何处不相逢.mp3"
ren "41.罗文 - 千愁记旧情.mp3" "罗文 - 千愁记旧情.mp3"
ren "42.陈慧娴 - 归来吧.mp3" "陈慧娴 - 归来吧.mp3"
ren "42.罗文 - 铁血丹心.mp3" "罗文 - 铁血丹心.mp3"
ren "42.潘美辰 - 我想有个家.mp3" "潘美辰 - 我想有个家.mp3"
ren "43.陈慧娴 - 爱你三分泪七分.mp3" "陈慧娴 - 爱你三分泪七分.mp3"
ren "43.罗中旭 - 星光灿烂.mp3" "罗中旭 - 星光灿烂.mp3"
ren "43.游鸿明 - 下沙.mp3" "游鸿明 - 下沙.mp3"
ren "44.吕方 - 爱一回伤一回.mp3" "吕方 - 爱一回伤一回.mp3"
ren "44.陈百强 - 偏偏喜欢你.mp3" "陈百强 - 偏偏喜欢你.mp3"
ren "44.陈瑞 - 白狐.mp3" "陈瑞 - 白狐.mp3"
ren "45.吕方 - 朋友别哭.mp3" "吕方 - 朋友别哭.mp3"
ren "45.陈瑞 - 藕断丝连.mp3" "陈瑞 - 藕断丝连.mp3"
ren "45.娃娃 - 漂洋过海来看你.mp3" "娃娃 - 漂洋过海来看你.mp3"
ren "46.王力宏 - 唯一.mp3" "王力宏 - 唯一.mp3"
ren "46.毛宁 - 涛声依旧.mp3" "毛宁 - 涛声依旧.mp3"
ren "46.陈少华 - 九九女儿红.mp3" "陈少华 - 九九女儿红.mp3"
ren "47.刘欢 - 少年壮志不言愁.mp3" "刘欢 - 少年壮志不言愁.mp3"
ren "47.张明敏 - 我的中国心.mp3" "张明敏 - 我的中国心.mp3"
ren "47.陈少华 - 中华民谣.mp3" "陈少华 - 中华民谣.mp3"
ren "48.刘欢 - 弯弯的月亮.mp3" "刘欢 - 弯弯的月亮.mp3"
ren "48.陈奕迅 - 爱情转移.mp3" "陈奕迅 - 爱情转移.mp3"
ren "48.赵传 - 我很丑,可是我很温柔(温柔版).mp3" "赵传 - 我很丑,可是我很温柔(温柔版).mp3"
ren "49.吴奇隆 - 祝你一路顺风.mp3" "吴奇隆 - 祝你一路顺风.mp3"
ren "49.陈奕迅 - 十年.mp3" "陈奕迅 - 十年.mp3"
ren "49.黎明 - 今夜你会不会來.mp3" "黎明 - 今夜你会不会來.mp3"
ren "50.华语群星 - 走四方.mp3" "华语群星 - 走四方.mp3"
ren "50.吴奇隆 - 追风少年.mp3" "吴奇隆 - 追风少年.mp3"
ren "50.陈奕迅 - 因为爱情.mp3" "陈奕迅 - 因为爱情.mp3"
ren "51.巫启贤 - 太傻.mp3" "巫启贤 - 太傻.mp3"
ren "51.吴宗宪 - 这样的夜晚你才会想起我.mp3" "吴宗宪 - 这样的夜晚你才会想起我.mp3"
ren "51.迪克牛仔 - 爱如潮水.mp3" "迪克牛仔 - 爱如潮水.mp3"
ren "52.许冠杰 - 阿郎恋曲.mp3" "许冠杰 - 阿郎恋曲.mp3"
ren "52.郭峰 - 让世界充满爱.mp3" "郭峰 - 让世界充满爱.mp3"
ren "52.程琳 - 信天游.mp3" "程琳 - 信天游.mp3"
ren "53.许冠杰 - 双星情歌.mp3" "许冠杰 - 双星情歌.mp3"
ren "53.何静 - 月亮偷着哭(情色基因主题曲).mp3" "何静 - 月亮偷着哭(情色基因主题曲).mp3"
ren "53.迪克牛仔 - 我这个你不爱的人.mp3" "迪克牛仔 - 我这个你不爱的人.mp3"
ren "54.许冠杰 - 天才白痴梦.mp3" "许冠杰 - 天才白痴梦.mp3"
ren "54.张柏芝 - 星语心愿.mp3" "张柏芝 - 星语心愿.mp3"
ren "54.费翔 - 故乡的云.mp3" "费翔 - 故乡的云.mp3"
ren "55.何婉盈 - 再见也是朋友.mp3" "何婉盈 - 再见也是朋友.mp3"
ren "55.张信哲 - 有一点动心.mp3" "张信哲 - 有一点动心.mp3"
ren "55.黄安 - 新鸳鸯蝴蝶梦.mp3" "黄安 - 新鸳鸯蝴蝶梦.mp3"
ren "56.老狼 - 同桌的你 (95年红星版).mp3" "老狼 - 同桌的你 (95年红星版).mp3"
ren "56.彭佳慧 - 相见恨晚.mp3" "彭佳慧 - 相见恨晚.mp3"
ren "56.谭咏麟 - 爱情陷阱.mp3" "谭咏麟 - 爱情陷阱.mp3"
ren "57.李克勤 - 月半小夜曲.mp3" "李克勤 - 月半小夜曲.mp3"
ren "57.林志颖 - 十七岁的雨季.mp3" "林志颖 - 十七岁的雨季.mp3"
ren "57.谭咏麟 - 让爱继续.mp3" "谭咏麟 - 让爱继续.mp3"
ren "58.阳一 - 回来我的爱.mp3" "阳一 - 回来我的爱.mp3"
ren "58.满文军 - 望乡.mp3" "满文军 - 望乡.mp3"
ren "58.谭咏麟 - 忘不了您.mp3" "谭咏麟 - 忘不了您.mp3"
ren "59.马兆骏 - 我要得不多.mp3" "马兆骏 - 我要得不多.mp3"
ren "59.黄莺莺 - 哭砂.mp3" "黄莺莺 - 哭砂.mp3"
ren "59.谭咏麟 - 一生中最爱.mp3" "谭咏麟 - 一生中最爱.mp3"
ren "60.刘文正 - 乡间小路.mp3" "刘文正 - 乡间小路.mp3"
ren "60.那英 - 山不转水转.mp3" "那英 - 山不转水转.mp3"
ren "60.谭咏麟 - 再见亦是泪.mp3" "谭咏麟 - 再见亦是泪.mp3"
ren "61.田震 - 好大一棵树.mp3" "田震 - 好大一棵树.mp3"
ren "61.林志炫 - 蒙娜丽莎的眼泪.mp3" "林志炫 - 蒙娜丽莎的眼泪.mp3"
ren "61.黄征 - 春梦.mp3" "黄征 - 春梦.mp3"
ren "62.田震 - 野花.mp3" "田震 - 野花.mp3"
ren "62.刘文正 - 外婆的澎湖湾.mp3" "刘文正 - 外婆的澎湖湾.mp3"
ren "62.草蜢 - 失恋.mp3" "草蜢 - 失恋.mp3"
ren "63.刘文正 - 兰花草.mp3" "刘文正 - 兰花草.mp3"
ren "63.齐豫 - 橄榄树.mp3" "齐豫 - 橄榄树.mp3"
ren "63.陈明真 - 我用自己的方式爱你.mp3" "陈明真 - 我用自己的方式爱你.mp3"
ren "64.那英 - 酒干倘卖没.mp3" "那英 - 酒干倘卖没.mp3"
ren "64.草蜢 - 宝贝对不起.mp3" "草蜢 - 宝贝对不起.mp3"
ren "64.胡彦斌 - 红颜.mp3" "胡彦斌 - 红颜.mp3"
ren "65.张敬轩 - 断点.mp3" "张敬轩 - 断点.mp3"
ren "65.费翔 - 读你.mp3" "费翔 - 读你.mp3"
ren "65.潘越云 - 几度夕阳红.mp3" "潘越云 - 几度夕阳红.mp3"
ren "66.费翔 - 溜溜的她.mp3" "费翔 - 溜溜的她.mp3"
ren "66.谭咏麟 - 水中花.mp3" "谭咏麟 - 水中花.mp3"
ren "66.潘越云 - 我是不是你最疼爱的人.mp3" "潘越云 - 我是不是你最疼爱的人.mp3"
ren "67.费翔 - 恼人的秋风.mp3" "费翔 - 恼人的秋风.mp3"
ren "67.彭羚 - 囚鸟.mp3" "彭羚 - 囚鸟.mp3"
ren "67.温兆伦 - 说谎.mp3" "温兆伦 - 说谎.mp3"
ren "68.邓丽君 - 美酒加咖啡(LIFE).mp3" "邓丽君 - 美酒加咖啡(LIFE).mp3"
ren "68.伊能静 - 流浪的小孩.mp3" "伊能静 - 流浪的小孩.mp3"
ren "68.郭采洁 - 又圆了的月亮.mp3" "郭采洁 - 又圆了的月亮.mp3"
ren "69.邓丽君 - 恰似你的温柔.mp3" "邓丽君 - 恰似你的温柔.mp3"
ren "69.张惠妹 - 原来你什么都不想要.mp3" "张惠妹 - 原来你什么都不想要.mp3"
ren "69.草蜢 - 失恋阵线联盟.mp3" "草蜢 - 失恋阵线联盟.mp3"
ren "70.范晓萱 - 健康歌.mp3" "范晓萱 - 健康歌.mp3"
ren "70.草蜢 - 忘情森巴舞.mp3" "草蜢 - 忘情森巴舞.mp3"
ren "70.萧亚轩 - 最熟悉的陌生人.mp3" "萧亚轩 - 最熟悉的陌生人.mp3"
ren "71.崔健 - 新长征路上的摇滚.mp3" "崔健 - 新长征路上的摇滚.mp3"
ren "71.程琳 - 小螺号.mp3" "程琳 - 小螺号.mp3"
ren "71.魏晨 - 少年游.mp3" "魏晨 - 少年游.mp3"
ren "72.小虎队 - 青苹果乐园.mp3" "小虎队 - 青苹果乐园.mp3"
ren "72.凤凰传奇 - 奢香夫人.mp3" "凤凰传奇 - 奢香夫人.mp3"
ren "72.达明一派 - 石头记.mp3" "达明一派 - 石头记.mp3"
ren "73.凤凰传奇 - 天下的姐妹.mp3" "凤凰传奇 - 天下的姐妹.mp3"
ren "73.达明一派 - 四季歌.mp3" "达明一派 - 四季歌.mp3"
ren "73.徐怀钰 - 分飞.mp3" "徐怀钰 - 分飞.mp3"
ren "74.凤凰传奇 - 我和草原有个约会.mp3" "凤凰传奇 - 我和草原有个约会.mp3"
ren "74.胡夏 - 那些年.mp3" "胡夏 - 那些年.mp3"
ren "74.费翔 - 冬天里一把火.mp3" "费翔 - 冬天里一把火.mp3"
ren "75.凤凰传奇 - 我们的歌谣.mp3" "凤凰传奇 - 我们的歌谣.mp3"
ren "75.顾莉雅 - 舍不得他.mp3" "顾莉雅 - 舍不得他.mp3"
ren "75.郭富城 - 对你爱不完.mp3" "郭富城 - 对你爱不完.mp3"
ren "76.关淑怡 - 难得有情人.mp3" "关淑怡 - 难得有情人.mp3"
ren "76.李翊君 - 风中的承诺.mp3" "李翊君 - 风中的承诺.mp3"
ren "76.黄小琥 - 我的心里只有你没有他.mp3" "黄小琥 - 我的心里只有你没有他.mp3"
ren "77.关正杰 - 两忘烟水里.mp3" "关正杰 - 两忘烟水里.mp3"
ren "77.张国荣 - 风继续吹.mp3" "张国荣 - 风继续吹.mp3"
ren "77.孟庭苇 - 把他换作你.mp3" "孟庭苇 - 把他换作你.mp3"
ren "78.关之琳 - 相约到永久.mp3" "关之琳 - 相约到永久.mp3"
ren "78.张学友 - 情网.mp3" "张学友 - 情网.mp3"
ren "78.孟庭苇 - 没有情人的情人节.mp3" "孟庭苇 - 没有情人的情人节.mp3"
ren "79.动力火车 - 无情的情书.mp3" "动力火车 - 无情的情书.mp3"
ren "79.孟庭苇 - 红雨.mp3" "孟庭苇 - 红雨.mp3"
ren "79.郭富城 - 爱的呼唤.mp3" "郭富城 - 爱的呼唤.mp3"
ren "80.红孩儿 - 初恋.mp3" "红孩儿 - 初恋.mp3"
ren "80.杨丞琳 - 暧昧.mp3" "杨丞琳 - 暧昧.mp3"
ren "80.孟庭苇 - 风中有朵雨做的云.mp3" "孟庭苇 - 风中有朵雨做的云.mp3"
ren "81.李健 - 传奇.mp3" "李健 - 传奇.mp3"
ren "81.胡歌 - 光棍.mp3" "胡歌 - 光棍.mp3"
ren "81.黄小琥 - 白天不懂夜的黑.mp3" "黄小琥 - 白天不懂夜的黑.mp3"
ren "82.罗文 - 沧海一声笑.mp3" "罗文 - 沧海一声笑.mp3"
ren "82.黄小琥 - 你把我灌醉.mp3" "黄小琥 - 你把我灌醉.mp3"
ren "82.黄鹤翔 - 九妹.mp3" "黄鹤翔 - 九妹.mp3"
ren "83.王菲 - 红豆.mp3" "王菲 - 红豆.mp3"
ren "83.张宇 - 月亮惹的祸.mp3" "张宇 - 月亮惹的祸.mp3"
ren "83.黄凯芹 - 蝶恋花.mp3" "黄凯芹 - 蝶恋花.mp3"
ren "84.王菲 - 人间.mp3" "王菲 - 人间.mp3"
ren "84.侯湘婷 - 暖昧.mp3" "侯湘婷 - 暖昧.mp3"
ren "84.黄凯芹 - 雨中的恋人们.mp3" "黄凯芹 - 雨中的恋人们.mp3"
ren "85.王菲 - 我愿意.mp3" "王菲 - 我愿意.mp3"
ren "85.车继铃 - 最远的你是我最近的爱.mp3" "车继铃 - 最远的你是我最近的爱.mp3"
ren "85.黄品源 - 那么爱你为什么.mp3" "黄品源 - 那么爱你为什么.mp3"
ren "86.王杰 - 红尘有你.mp3" "王杰 - 红尘有你.mp3"
ren "86.张艾嘉 - 爱的代价.mp3" "张艾嘉 - 爱的代价.mp3"
ren "86.姜育恒 - 跟往事干杯.mp3" "姜育恒 - 跟往事干杯.mp3"
ren "87.王杰 - 祈祷.mp3" "王杰 - 祈祷.mp3"
ren "87.林忆莲 - 爱上一个不回家的人.mp3" "林忆莲 - 爱上一个不回家的人.mp3"
ren "87.姜育恒 - 想哭就哭.mp3" "姜育恒 - 想哭就哭.mp3"
ren "88.王杰 - 伤心1999.mp3" "王杰 - 伤心1999.mp3"
ren "88.杨钰莹 - 风含情水含笑.mp3" "杨钰莹 - 风含情水含笑.mp3"
ren "88.蒋大为 - 敢问路在何方.mp3" "蒋大为 - 敢问路在何方.mp3"
ren "89.王杰 - 是否我真的一无所有.mp3" "王杰 - 是否我真的一无所有.mp3"
ren "89.张学友 - 一千个伤心的理由.mp3" "张学友 - 一千个伤心的理由.mp3"
ren "89.降央卓玛 - 多情总为无情伤.mp3" "降央卓玛 - 多情总为无情伤.mp3"
ren "90.王馨平 - 别问我是谁.mp3" "王馨平 - 别问我是谁.mp3"
ren "90.巫启贤 - 爱那么重.mp3" "巫启贤 - 爱那么重.mp3"
ren "90.林志颖 - 不是每个恋曲都有美好回忆.mp3" "林志颖 - 不是每个恋曲都有美好回忆.mp3"
ren "91.巫启贤 - 思念谁.mp3" "巫启贤 - 思念谁.mp3"
ren "91.林志颖 - 稻草人.mp3" "林志颖 - 稻草人.mp3"
ren "91.戴军 - 阿莲.mp3" "戴军 - 阿莲.mp3"
ren "92.王杰 - 安妮.mp3" "王杰 - 安妮.mp3"
ren "92.巫启贤 - 等你等到我心痛.mp3" "巫启贤 - 等你等到我心痛.mp3"
ren "92.林志颖 - 为什么受伤的总是我.mp3" "林志颖 - 为什么受伤的总是我.mp3"
ren "93.叶倩文 - 爱的可能.mp3" "叶倩文 - 爱的可能.mp3"
ren "93.杨坤 - 无所谓.mp3" "杨坤 - 无所谓.mp3"
ren "93.林子祥 - 选择.mp3" "林子祥 - 选择.mp3"
ren "94.叶倩文 - 哭砂.mp3" "叶倩文 - 哭砂.mp3"
ren "94.林子祥 - 真的汉子.mp3" "林子祥 - 真的汉子.mp3"
ren "94.温兆伦 - 随缘.mp3" "温兆伦 - 随缘.mp3"
ren "95.叶欢 - 天天等天天问.mp3" "叶欢 - 天天等天天问.mp3"
ren "95.叶倩文 - 潇洒走一回.mp3" "叶倩文 - 潇洒走一回.mp3"
ren "95.陈瑞 - 梦醉西楼.mp3" "陈瑞 - 梦醉西楼.mp3"
ren "96.邓丽君 - 我只在乎你(宝丽金).mp3" "邓丽君 - 我只在乎你(宝丽金).mp3"
ren "96.叶倩文 - 选择.mp3" "叶倩文 - 选择.mp3"
ren "96.林忆莲 - 不必在乎我是谁.mp3" "林忆莲 - 不必在乎我是谁.mp3"
ren "97.邓丽君 - 夜来香.mp3" "邓丽君 - 夜来香.mp3"
ren "97.叶倩文 - 曾经心痛.mp3" "叶倩文 - 曾经心痛.mp3"
ren "97.刘若英 - 后来.mp3" "刘若英 - 后来.mp3"
ren "98.凤凰传奇 - 自由自在.mp3" "凤凰传奇 - 自由自在.mp3"
ren "98.叶倩文 - 真心真意过一生.mp3" "叶倩文 - 真心真意过一生.mp3"
ren "98.刘若英 - 为爱痴狂.mp3" "刘若英 - 为爱痴狂.mp3"
ren "99.刘若英 - 原来你也在这里.mp3" "刘若英 - 原来你也在这里.mp3"
ren "99.张学友 - 等你等到我心痛.mp3" "张学友 - 等你等到我心痛.mp3"
ren "99.陈瑞 - 别用下辈子安慰我.mp3" "陈瑞 - 别用下辈子安慰我.mp3"

 

2020-03-10 - 最近更新于 2020-04-23 星期四


24 + 4 = ?

 1. 逆时针
  逆时针 【村长】来自天朝的朋友 谷歌浏览器 Windows 7 广东省广州市 电信
   @REPLY

  比特率越大,音质效果越好,是这样吧~

  • 如风
   如风【GM】来自天朝的朋友 谷歌浏览器 SM-G970U1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.136 Mobile Safari/537.36 [Admin]
    @REPLY

   @逆时针 当然,需要好的设备才能听出高品质音效

 2. 姜辰
  姜辰 【县长】来自天朝的朋友 火狐浏览器 Windows 10 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心
   @REPLY

  老兄这个辛苦活啊

  • 如风
   如风【GM】来自天朝的朋友 谷歌浏览器 SM-G970U1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.136 Mobile Safari/537.36 [Admin]
    @REPLY

   @姜辰 只是给有需要的人,很多歌现在想听找不到了,特别是拿个几百上千的好耳朵,但音质不行就听不到那种效果

用户登录
注册